PASTORAL PARAESCOLAR

GRUP D'ESPLAI L’EROL

El Grup d’Esplai l’Erol és una entitat educativa sense afany de lucre on infants i joves compartim el nostre temps lliure amb altres companys i companyes, tot gaudint d’una educació en valors.

L’Erol s’emmarca en l’àmbit de la pastoral de Santa Anna, per tant, la nostra tasca educativa segueix la línia i caràcter propi de l’Escola Pia. Tanmateix, l’esplai està federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans a través del qual comparteix la tasca d’educar en el lleure amb altres monitors i entitats del territori. Especialment l’Erol està vinculat a la Zona 15 que agrupa els esplais del MCECC que estem al Maresme.

Durant el curs, la principal activitat que portem a terme és la del dissabte a la tarda. Tot i així, també organitzem i participem d’altres activitats, tals com:

    Sortides de dia
    Sortides de cap de setmana
    Jornades de Futbol Solidari
    Colònies d’estiu
    Trobades amb Zona 15 o el MCECC (Joresco, Trocajove)
    Jornada compartida de l’Escola
    Activitats de la ciutat


ANTICS ALUMNES

L’Associació d’Antics Alumnes de la nostra escola, una de les més antigues de l’Escola Pia de Catalunya, treballa conjuntament amb els Amics de l’Escola Pia al Senegal.

Per tal d’aconseguir els seus objectius, ambdues entitats comparteixen una mateixa Junta. Per a qualsevol informació us podeu adreçar mitjançant els correus electrònics:

mataro.anticsalumnes@escolapia.cat o aaepsenegal@escolapia.cat


AMICS DEL SENEGAL

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal col·labora amb els escolapis que són al Senegal des de 1963 i forma part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional.


PUJADA A MONTSERRAT A PEU I DE NIT

El Grup “A peu i de nit” és una colla que cada any realitzem Caminada a Montserrat a peu i de nit. El grup és obert a totes les persones relacionades amb l’escola. Per a més informació:

j.camps.g@hotmail.com i jordirieraestrany@hotmail.com


GRUP DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA

Mensualment participem d’una pregària conjunta a les diferents parròquies de la ciutat i formem un grup de reflexió sobre la fe i els valors cristians.

antoni.martinez@escolapia.cat