PASTORAL ESCOLAR

PASTORAL GENERAL ESCOLAR EN HORARI LECTIU

Els eixos d’actuació són:

- L’educació en el compromís ètic, basada en la proposta de valors humans universals (drets humans, pau, solidaritat, sostenibilitat, convivència pluricultural,...)
- El desvetllament de l’espiritualitat, el conreu de la dimensió interior i la intel•ligència espiritual.
- La transmissió de la cultura religiosa integral, global i contextual (a través de les classes de cultura religiosa)


Per impulsar i fer present la pastoral en el dia a dia, hem organitzat els equips de Pastoral que coordina el cap de Pastoral i Acció Social de l'Escola, l'Esteve Federico.
EQUIPS DE PASTORAL

•    Torrent: Àngels Torrentó, Montse Borrell, Roser Martínez, Marta Medina i Gemma Àlvarez.
•    Plaça: Anna de Gea, Carme Roca, Amèlia Tió i Àngels Borràs.
•   Mar: Josep Maynou, Nati Fernàndez, Pep Carbó, Toni Uclés, Estuardo Salazar, Sandra Mañé i Lluís Ballarín.

La tasca d’aquests equips és impulsar, animar i coordinar les activitats, les campanyes i celebracions que permetran treballar els valors i el sentit últim de l’educació de l’escola. També vetllen i avaluen el desenvolupament dels eixos de l'opció pastoral de l'Escola Pia.


DIMENSIÓ EMOCIONAL I INTERIORITZACIÓ

Des de les tutories i les àrees i matèries incorporem activitats que diàriament ajuden els nois i noies en el seva educació emocional i creixement interior.


Cliqueu per consultar les bones pràctiques i activitats d'EDUCACIÓ EMOCIONAL que fem a l'escola.


Cliqueu per consultar les bones pràctiques i activitats de DIMENSIÓ INTERIOR que fem a l'escola.


ACCIÓ SOCIAL

L’acció social es concreta en aquestes accions i projectes:

- Voluntariat i campanyes de solidaritat
- Treball amb xarxa amb entitats socials com Càritas, Banc dels Aliments, Comerç Just o "Que no falte de nada". (Cliqueu aquí per consultar les entitats amb les quals col·laborem i formem xarxa per a l'Acció Social)
- Suport a la Fundació Educació Solidària (Amics del Senegal, Futbol Solidari, Entrepà Solidari) i a la Fundació Servei Solidari (Recicla Cultura)ACTIVITATS DESTACADES DEL CALENDARI

PRIMER TRIMESTRE

Sant Josep de Calassanç
Nadal
Supermercat solidari
Que no falte de nada
Celebració conjunta familiar
Futbol Solidari

SEGON TRIMESTRE

Entrepà solidari


TERCER TRIMESTRE

Recicla Cultura
Jornada Compartida